Antallet af faste beboere på Islands Brygge var fra militærets første opfyldning til 1905 meget lavt, da der reelt kun var de beboere, som boede fast på militærets område. Fra 1905 til midt i 1930’erne steg befolkningstallet kraftigt og toppede med op i mod 20.000 indbyggere. I takt med at befolkningen ønskede flere kvadratmeter beboelse pr. person, faldt befolkningstallet indtil midt i 1990’erne for at nå et lavpunkt på omkring 6.400 i 1994.[40] Fra slutningen af 1990’erne har befolkningstallet igen været stigende i takt med omdannelsen af de gamle industribygninger til nye boliger. Alene fra 2004 til 2006 kom der 27 % flere indbyggere på Islands Brygge. I 2009 ligger indbyggertallet på omkring 12.000 indbyggere eller omkring det dobbelte af antallet, da det bundede. I den sammenhæng skal man dog være opmærksom på, at det område, der nu er bebygget med boliger, også omtrent er fordoblet. [41] Indbyggertallet forventes at stige til omkring 16-17.000, når Islands Brygge Syd er fuldt færdigudbygget omkring 2020. Hele Københavns Kommune har 569.557 indbyggere (2014