Langs Amagers nordvestlige kyst lå der indtil 1600-tallet en stor ubebygget lavvandet strandeng. Den nordligste del af denne strandeng blev fyldt op i forbindelse med byggeriet af Christianshavn og Københavns volde fra 1620’erne, mens området, der senere skulle blive Islands Brygge stod under vand indtil 1880’erne. Det faste land begyndte omtrent øst for den nuværende Artillerivej.